;
  • Data dodania: 01.06.2023
  • Autor wpisu: Dominika Giżycka
Pod koniec kwietnia weszły w życie nowe przepisy odnośnie świadectw energetycznych budynków. Kto musi mieć taki dokument i gdzie można go sporządzić?

Od 28 kwietnia obowiązuje nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawie budowlanym. Dostosowuje ona istniejące już przepisy do regulacji unijnych i doprecyzowuje, w jakich sytuacjach właściciel nieruchomości ma obowiązek sporządzić świadectwo energetyczne.

Aby sporządzić takie świadectwo, oblicza się zapotrzebowanie domu lub mieszkania na energię, która jest niezbędna do wentylacji, ogrzania, oświetlenia i przygotowania ciepłej wody. Dzięki temu można oszacować przybliżony koszt użytkowania każdej nieruchomości. Do tej pory takie świadectwo musiały mieć jedynie budynki wybudowane po 2009 roku. Nowelizacja ustawy obejmuje tym obowiązkiem także budynki starsze.
Koszt wystawienia takiego świadectwa będzie zależny od lokalizacji nieruchomości, dostępności jej dokumentacji technicznej, kubatury budynku oraz jego przeznaczenie, a także samej bryły, przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz zastosowanych instalacji. Należy liczyć się z wydatkiem co najmniej 300 zł, a odnawiać je będzie trzeba co 10 lat lub po każdym remoncie mającym wpływ na zużycie energii.

Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego mają:
właściciele lub zarządcy budynków powstałych przed 2009 roku, jeśli przeszły modernizację;
inwestorzy i deweloperzy (muszą załączać kopię świadectwa do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie; nie dotyczy budynków mieszkalnych do 70m2 na własne cele mieszkaniowe);
właściciele lub zarządcy lokali przeznaczonych na sprzedaż bądź wynajem;
każdy, kto chce sprzedać, zbyć spółdzielcze prawo do lokalu lub wynająć mieszkanie.

O posiadaniu świadectwa należy poinformować już w ogłoszeniu sprzedaży lub najmu nieruchomości. Za brak takiej informacji można zostać ukaranym grzywną. Co więcej, fakt przekazania przez sprzedającego/wynajmującego świadectwa energetycznego musi być odnotowany w akcie notarialnym. Konsekwencją braku świadectwa może być grzywna, której górna granica nie została podana w ustawie (za brak świadectwa po modernizacji budynku można dostać do 5 tys. zł. kary, więc można przewidywać, że w wypadku najmu lub sprzedaży kwota ta będzie podobna lub wyższa).

W centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej zapisanych jest ponad 21 tys. osób uprawnionych do wystawienia świadectwa. Są to architekci, architekci krajobrazu, inżynierowie i magistrzy pożarnictwa oraz osoby po studiach podyplomowych, który w swoim programie uwzględniają zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.