;

Podwyższone standardy obsługi

                                                                                        11_2
47