;
  • Data dodania: 02.09.2022
  • Autor wpisu: Dominika Giżycka
Ostatnio dużo mówi się o wakacjach kredytowych, ale to nie jedyne wsparcie, jakie proponuje nam rząd. Dużo słabiej rozreklamowany, przez co mało kto o nim słyszał, jest fundusz wsparcia kredytobiorców. Jest to rozwiązanie dla osób w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, zarówno tych spłacających kredyt mieszkaniowy, jak i tych, które zbyły kredytowaną nieruchomość, ale kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).
Wsparcia udziela Bank Gospodarstwa Krajowego na subkonto utworzone w banku kredytobiorcy. Kredytodawca w pierwszej kolejności ściąga ratę kredytu właśnie z tego subkonta, a dopiero brakującą kwotę z konta kredytobiorcy. Pomoc można otrzymywać przez okres maksymalnie 36 miesięcy, a kwota ustalana jest indywidualnie, ale nie może przekroczyć 2.000 miesięcznie.
Kiedy możemy starać się o wsparcie z funduszu? Według ustawy powinna wystąpić jedna z trzech przesłanek:
- co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
- miesięczne koszty obsługi kredytu przekraczają 50% dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe;
- miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o koszty obsługi kredytu, nie przekracza w przypadku gospodarstwa jednoosobowego kwoty 1.552zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - 1.200 zł na osobę.
Oczywiście są jeszcze dodatkowe obostrzenia. Wsparcie nie zostanie przyznane, jeśli utrata zatrudnienia przez kredytobiorcę nastąpiła z jego winy albo gdy przysługuje mu świadczenie z tego tytułu, wynikające z umowy ubezpieczenia kredytu. Warto wspomnieć także o tym, że umowa kredytu nie może być wcześniej wypowiedziana, ani nie mogło być udzielone inne wsparcie na zasadach określonych w ustawie (łączny okres przyznanego wsparcia nie może przekroczyć 36 miesięcy). Dodatkowo kredytobiorca nie może być obecnie, ani w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, właścicielem innego mieszkania lub domu, nie może posiadać spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, a także nie może posiadać roszczeń do mieszkania czy domu.
Wniosek o wsparcie składamy do kredytodawcy. Analitycy Banku Gospodarstwa Krajowego mają 21 dni na jego rozpatrzenie, a przy pozytywnej weryfikacji mamy dwa tygodnie na podpisanie umowy. Określa ona przez jaki okres i w jakiej kwocie udzielone zostanie wsparcie. Pieniądze zaczynamy zwracać po upływie dwóch lat od wypłaty ostatniej raty (BGK ma obowiązek przysłać harmonogram spłat na miesiąc przed wymagalnością pierwszej spłaty). Udzielone wsparcie spłacamy w 144 równych, nieoprocentowanych ratach - warto pilnować terminów, gdyż po terminowej wpłacie 100 rat, pozostała część wsparcia zostanie umorzona.

Szukasz pomocy w kupnie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości? Potrzebujesz wsparcia finansowego? Zadzwoń do nas – +48 720 801 890, napisz – biuro@partner-house.pl lub wejdź na stronę www.partner-house.pl. W bezpieczny sposób pomożemy Ci w każdej sprawie.